กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 49 ปี ราชภัฏกำแพงเพชร

วันนี้ (29 กันยายน 2565) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 49 ของการสถาปนามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2565 26 Share


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Miss Nur Shafina Khairunnisa Binti Shafie นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขา Maritime Operations จาก UniKL MIMET ประเทศมาเลเซีย ณ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2565 37 Share

ค่ายวิชาการภาษาไทยออนไลน์

วันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยออนไลน์ ฝ่ายไทย และมี Mr. Li Zhonghai เลขาธิการพรรค เป็นประธานฝ่ายจีน ร่วมด้วยผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างอบอุ่นและแสดงถึงมิตรภาพที่แนบแน่นยิ่ง ณ ห้องพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 162 51 Share

ประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ อว. ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2565 5 73 Share


กิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 5 267 Share


มีต่อ

บทความวิชาการ จุดยืนคนวิเทศ

คุณลักษณะของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและองค์กร ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้คนวิเทศสัมพันธ์สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน แต่ยังนำไปสู่โอกาสและความท้าทายใหม่ ที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์

 

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 5 845 Share

บทความวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ กาลเวลาที่ต้องลอกคราบ

นักวิเทศสัมพันธ์คือภาพฉายของผู้ที่ต้องรอบรู้ การมีทักษะภาษาและการเจรจาที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งต้องแสดงถึง ความเรียนรู้และสร้างวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแสดง (Actor) ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 4 895 Share

แผนปฏิบัติงาน ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 4 1,281 Share

มีต่อ

ASEAN Young Leaders เยี่ยมชมหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำคณะเยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมชมหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (Peace Corps) ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณ Sunny Luu, Country Director กล่าวต้อนรับคณะ ร่วมด้วยทีมงานหน่วยสันติภาพฯ ที่ให้การต้อนรับคณะเยาวชนฯ ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 3 160 Share


กิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2 รอบนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 3 1,249 Share


Smart Youth Camp 2020

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2564 3,203 Share


Smart Youth Camp 2022

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 1,950 Share


กิจกรรม Communicative English Class in collaboration with UniKL

กิจกรรม Communicative English Class in collaboration with UniKL

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ (English Class: Speak like Malaysian' (Everyday Conversational Language) & Malaysian Culture Class) ผ่านระบบออนลไลน์

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 1,346 Share


มีต่อ

กิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 5 267 Share


กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 1 ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมอาเซียน อาคาร 10 โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาษิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นายสมหวัง ทาแกง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 1 687 Share


นักศึกษาต่างชาติจบการศึกษาปี 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาต่างชาติที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เข้าพบรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาษิต และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 1,109 Share


ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 1,140 Share

กิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติออนไลน์

กิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Internatinoal Students Networking Online 2021)

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Internatinoal Students Networking Online 2021) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคาร 10 ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ และอาจารย์จิราพร ภูวิรัตนาวิวิธ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2564 1,372 Share


มีต่อ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 49 ปี ราชภัฏกำแพงเพชร

วันนี้ (29 กันยายน 2565) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 49 ของการสถาปนามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2565 26 Share


กิจกรรมอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

เช้านี้วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ทำกิจกรรมอาสา ณ อาคาร ๑๐ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 149 Share


โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (International Relations Competency Development) ปี 2022

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (International Relations Competency Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2565 354 Share


กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2565 726 Share

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ณ อาคาร 10


สำหรับกิจกรรมอบรมประกอบด้วยหัวข้อ การจัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามด้านวิเทศสัมพันธ์โดยใช้ Google form วิทยากรโดย นายจิรพงษ์ เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหัวข้อการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์ฯ วิทยากรโดย นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 734 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก