กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ก้าวไกล ก้าวสู่สากล ไปด้วยกัน"

เมื่อวานนี้ (6 มีนาคม 2564) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ก้าวไกล ก้าวสู่สากล ไปด้วยกัน" ณ องค์กรหนองเต่าทอง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเกษตรอำเภอคลองขลุงเป็นผู้แทนนายอำเภอคลองขลุงเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์การจัดในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยฯ ได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ได้ฝึกการถ่ายทอดความรู้ การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถรับใช้สังคมได้ในทุกมุมโลก

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2564 56 Share


นักศึกษาต่างชาติลาผู้บริหารกลับประเทศ

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) นักศึกษาต่างชาติ เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อลากลับประเทศ เนื่องจากสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ได้อำนวยอวยพรขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุขและความก้าวหน้าในอนาคตการทำงานและการใช้ชีวิต

 

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 72 Share


IRAA Newsletter ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

IRAA Newsletter ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 61 Share

Chinese New Year's Day 2021

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรเป็นประธานเปิดงาน Chinese New Year's Day ประจำปี 2564 ณ อาคาร 10 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 190 Share


สุขสันต์วันตรุษจีน 2564

สุขสันต์วันตรุษจีน 2564

Happy Chinese New Year's Day

เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 113 Share

มีต่อ

Global Thai Community Sharing, Stronger, Together: GTS

International Relations Office organized the Global Thai Community Sharing, Stronger, Together: GTS (ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน) on July 29-31, 2020 at Klonglan Pattana Sub-district Municipality, Klonglan District, Kamphaeng Phet Province.

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2563 820 Share


KPRU Smart Boy & Girl 2020

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl 2020 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสร็ฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 

เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2563 925 Share


ผู้ชนะการประกวดวีดีโอ Heroes at Home

นักศึกษาผู้ชนะการประกวดสื่อวีดีโอ: Heores at Home

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 4 1,150 Share


The closing ceremony of ASEAN Leadership 2020

On 10 February, 2020, the camp officially closed by Assoc. Prof. Wisit Thanyavun, KPRU Vice President. The camp happened on 7-10 February, 2020, in KPRU where ASEAN leadership were sharing and learning each other throughout 4 days.

For closing address, Assoc. Prof. Wisit Thanyavun reminded participants the important of ASEAN leadership connectivity, understanding and also focused on diversity and multicultural perspectives.

With this, representatives from each university shared about their feeling to attended this camp.

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 1,311 Share


KPRU ASEAN Young Leaders courtesy call Vietnam Ambassador in BKK

KPRU ASEAN Young Leaders 2020 courtesy call Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok led by KPRU President, Assoco. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak on 13 February, 2020 at Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 1,439 Share


มีต่อ

กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ก้าวไกล ก้าวสู่สากล ไปด้วยกัน"

เมื่อวานนี้ (6 มีนาคม 2564) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ก้าวไกล ก้าวสู่สากล ไปด้วยกัน" ณ องค์กรหนองเต่าทอง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีเกษตรอำเภอคลองขลุงเป็นผู้แทนนายอำเภอคลองขลุงเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์การจัดในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยฯ ได้ฝึกทักษะการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ได้ฝึกการถ่ายทอดความรู้ การทำงานเป็นทีม และการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถรับใช้สังคมได้ในทุกมุมโลก

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2564 56 Share


นักศึกษาต่างชาติลาผู้บริหารกลับประเทศ

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) นักศึกษาต่างชาติ เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อลากลับประเทศ เนื่องจากสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ได้อำนวยอวยพรขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุขและความก้าวหน้าในอนาคตการทำงานและการใช้ชีวิต

 

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 72 Share


Chinese New Year's Day 2021

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรเป็นประธานเปิดงาน Chinese New Year's Day ประจำปี 2564 ณ อาคาร 10 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 190 Share


กิจกรรม New Year Party 2021

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม New Year Party 2021 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ฯ อาคาร 10 

 

เผยแพร่เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 376 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษงานตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษงานตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 488 Share


มีต่อ

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ บริเวณด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 ตุลาคม 2563 299 Share

กิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหารา บรมนาถบพิตร ณ ห้องราชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 320 Share

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 10 

 

เผยแพร่เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 424 Share


บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2563

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2563 418 Share


งานโกสุมภ์สดุดีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปี 2563

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานโกสุมภ์สดุดีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปี 2563 "ร้อยร้ก สานสายใย น้อมใจ โกสุมภ์สดุดี" 

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2563 311 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก