ค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา

กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 โดยทั้งสองฝ่ายมีความสนใจที่จะร่วมมือกันในโครงการ 2+2 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วม ตลอดจนการจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-จีนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในอนาคตร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ 09-06-2018 ผู้ชม 326

ค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา


Honor guests from Yunnan College of Tourism, China

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานต้อนรับผู้บริหารและคณะจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 164

Honor guests from Yunnan College of Tourism, China


ค่ายวิชาการประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการใน ต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 26-05-2018 ผู้ชม 268

ค่ายวิชาการประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง


KPRU exchange students visited Singapore

มหาวิทยาลัย UniKL MITEC ได้พาคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เผยแพร่เมื่อ 07-05-2018 ผู้ชม 318

KPRU exchange students visited Singapore


KPRU students exchange program 2018 in Malaysia

มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้พาคณะนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น KPRU Smart Boy & Girl 2018 ร่วมด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 37 คน เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL MITEC) เมืองยะโฮร์ บารูห์ (Johor Bahru) ประเทศมาเลเซีย สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ นี้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 06-05-2018 ผู้ชม 244

KPRU students exchange program 2018 in Malaysia


มีต่อ

ARIT KPRU QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/