กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ปี 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 50 Share

กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำนักศึกษาต่างชาติอาสาพัฒนา ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคาร 10

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 52 Share


ทำเนียบนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา

IRA News : June 2020
ทำเนียบนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 76 Share


วิธีป้องกันตนเองจากโควิด-19

วิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ อาการของโรคที่มีรายงานได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจหอบ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีโรคปอดอักเสบหรือหายใจลำบากร่วมด้วย และอาจถึงเสียชีวิต แต่พบไม่บ่อยนัก และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว ดังนั้น ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ได้ โดยมีวิธีหลากหลาย

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2563 1 136 Share


นักศึกษาต่างชาติรับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดวิธีป้องกันตนเองจากโควิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาต่างชาติ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ชนะการประกวดเรียงความ และการพูดสดเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2563 142 Share


มีต่อ

ผู้ชนะการประกวดวีดีโอ Heroes at Home

นักศึกษาผู้ชนะการประกวดสื่อวีดีโอ: Heores at Home

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 101 Share


The closing ceremony of ASEAN Leadership 2020

On 10 February, 2020, the camp officially closed by Assoc. Prof. Wisit Thanyavun, KPRU Vice President. The camp happened on 7-10 February, 2020, in KPRU where ASEAN leadership were sharing and learning each other throughout 4 days.

For closing address, Assoc. Prof. Wisit Thanyavun reminded participants the important of ASEAN leadership connectivity, understanding and also focused on diversity and multicultural perspectives.

With this, representatives from each university shared about their feeling to attended this camp.

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 401 Share


KPRU ASEAN Young Leaders courtesy call Vietnam Ambassador in BKK

KPRU ASEAN Young Leaders 2020 courtesy call Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok led by KPRU President, Assoco. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak on 13 February, 2020 at Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 366 Share


Opening Ceremony ASEAN Leadership 2020

พิธีเปิดกิจกรรม ASEAN Leadeship 2020!

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้การนำของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และการดำเนินงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาอาเซียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่เครือข่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในอาเซียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ร่วมกันจัดกิจกรรม ASEAN Leadership อย่างต่อเนื่องร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 649 Share


ASEAN Leadership 2020: Day 2

ASEAN Leadership 2020: Day 2  on 8 February, 2020. 

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 509 Share


มีต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ปี 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 50 Share

กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำนักศึกษาต่างชาติอาสาพัฒนา ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคาร 10

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 52 Share


ทำเนียบนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา

IRA News : June 2020
ทำเนียบนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 76 Share


นักศึกษาต่างชาติรับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดวิธีป้องกันตนเองจากโควิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาต่างชาติ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ชนะการประกวดเรียงความ และการพูดสดเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2563 142 Share


นักศึกษาต่างชาติส่งกำลังใจสู้โควิด

นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรส่งกำลังใจให้จังหวัดกำแพงเพชรและประเทศไทยสู้วิกฤตโควิด -19

เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2563 185 Share


มีต่อ

บุคลากรวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรม KPRU ปันสุข

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรม KPRU ปันสุข ณ บริเวณหน้าโรงแรมน้ำเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 111 Share


บุคลากรวิเทศสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข”

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข” 

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 79 Share


บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์อาสาทำหน้ากากอนามัย

วันนี้ (23 มีนาคม 2563) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอาสาทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคาร 10 

เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563 306 Share


การแข่งขันกีฬา Sport Day & Night ครั้งที่ 8 Happy new year 2020

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Sport Day & Night ครั้งที่ 8 Happy new year 2020 เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ อยู่ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและกองกลาง โดยปีนี้มาในธีม "Green Office" 

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2563 375 Share


ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020

วันนี้ (15 มกราคม 2563) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำโดยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2563 333 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก