กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 ณ หอประชุมรัตนาอาภา 

เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2563 5 40 Share


นักศึกษาฝึกงานจากเมืองจีนลาผู้บริหารกลับประเทศ

วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเพื่อลากลับประเทศ เนื่องจากเสร็จสิ้นการฝึกงานตามหลักสูตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตร์รัตนา รักการ ได้ขอให้นักศึกษาทั้งสองคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และกลับมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอีกครั้งในโอกาสหน้า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยคุนหมิงได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการร่วมกันต่อไป 

 

 

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 58 Share


ASEAN Leadership 2020

ASEAN Leadership 2020 We are now accepting applicants for ASEAN Leadership 2020 February 7-10, 2020

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2563 153 Share


KPRU International Smart Camp

ประกาศรับสมัครเยาวชน
เข้าร่วมกิกจรรม KPRU International Smart Camp รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2563 53 Share


กิจกรรม ASEAN Young Leaders

กิจกรรม ASEAN Young Leaders

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 61 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Vice President

http://www.thai-aec.com/

ASEAN Law Association

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก