English in the Garden ครั้งที12

เผยแพร่เมื่อ 08-02-2017 ผู้ชม 177

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 12 ณ อาคารเรียนรวม (ตึก 14) 
โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาจาก โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาสังคมสึกษา ซึ่งทุกคนมีสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

English in the Garden ครั้งที12


English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2017 ผู้ชม 175

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 11 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ( ตึก 14 )โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จากคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งทุกคนมีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 11


English in the Garden ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 18-01-2017 ผู้ชม 257

ชมรม KPRU Exchange Alumni ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดโครงการ English in the garden: Have a seat and speak English ณ ใต้ถุนอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) 

English in the Garden ครั้งที่ 1


English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2017 ผู้ชม 301

English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ ทุกคนมีความสนุกสนานกับการเข้าฐานภาษาอังกฤษ และได้แสดงศักยภาพการตื่นตัวต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัด

English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ.


English in the Garden ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 28-12-2016 ผู้ชม 363

English in the Garden: Have a seat & Speak English ·ครั้งที่ 6 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด

English in the Garden ครั้งที่ 6


English in the Garden ·ครั้งที่ 5 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2016 ผู้ชม 220

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม English in the Garden ·ครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English in the Garden ·ครั้งที่ 5 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


English in the Garden ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 07-12-2016 ผู้ชม 169

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม English in the Garden ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

English in the Garden ครั้งที่ 4


English in the Garden ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 23-11-2016 ผู้ชม 153

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม English in the Garden: Have a seat and speak English ครั้งที่ 3 ณ ใต้ถุนอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) 

English in the Garden ครั้งที่ 3


English in the garden ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 09-11-2016 ผู้ชม 200

ชมรม KPRU Exchange Alumni ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดโครงการ English in the garden: Have a seat and speak English ครั้งที่2 ณ คณะครุศาสตร์(หลังใหม่)

English in the garden ครั้งที่ 2