ต้อนรับ Dr. Mohd Amzar Bin Azizan อาจารย์ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 52

8 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานต้อนรับ Dr. Mohd Amzar Bin Azizan อาจารย์ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนและจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561

ต้อนรับ Dr. Mohd Amzar Bin Azizan อาจารย์ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย H.E. DATO' JOJIE SAMUEL

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 76

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย H.E. DATO' JOJIE SAMUEL เพื่อแสดงความยินดีในฐานะที่เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย โดยมีนายโมฮัมหมัด ไฟร์ซอล ราซาลี อัครราชทูตและผู้แทนถาวร ยูเอ็นเอสแค็ป (Mr. Mohammad Faizal Razali) ร่วมด้วยคุณ ลีโอวาเนีย เลียว ซุย ยิน (Ms. Leowania Leow Sui Yin) เลขานุการเอก ให้การต้อนรับคณะ

 เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย H.E. DATO' JOJIE SAMUEL

Inter Party สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 53

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Inter Party สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน และความสัมพันธ์ทีดีกับผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

Inter Party สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2018 ผู้ชม 398

นักศึกษาราชภัฎกำแพงเพชร 20 คน ที่ได้รับคัดเลือก กรุณามารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus ณ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ชั้น 9 ตึก 14 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มกราคม 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus

นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-09-2017 ผู้ชม 388

23 สิงหาคม 2560 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ นำนักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการฟังภาษาไทย ได้รู้จักและเข้าใจการใช้บริการงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในรูปแบบการบริการต่างๆ 

นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2017 ผู้ชม 374

Mr. Zhangyang Li (อาทิตย์) นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเดินทางกลับประเทศจีน

นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้ชม 315

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีรองศาสตราจาย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร เป็นประธาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้ชม 101

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2017 ผู้ชม 85

13 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017)

เผยแพร่เมื่อ 22-06-2017 ผู้ชม 96

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017) ณ เมืองคุนหมิง และเมือง Yuxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันทีื 22-29 มิถุนายน 2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว

ร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017)

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2017 ผู้ชม 76

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ

โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 22-05-2017 ผู้ชม 72

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ 

โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 08-05-2017 ผู้ชม 248

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตต์ บุตรพลอย คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยก้าวสู่ปีที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2017 ผู้ชม 142

นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet ฟังบรรยายสรุปข้อมูลและแนะนำมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และการพบบัดดีเพื่อนมาเลเซีย ตลอดจนฝึกการเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน เรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตของคนมาเลเซีย เพื่อปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม

KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 17-04-2017 ผู้ชม 200

การจัดกิจกรรมค่ายฯ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในการพูด อ่าน ฟัง และเขียน ภายใต้ทีมวันสงกรานต์เป็นเนื้อหาหลักในการจัดกิจกรรม โดยนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจและสนุกสนานกับรูปแบบการเรียนภาษาไทยที่มีความหลากหลาย สร้้างสรรค์และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างดี โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นพี่ staff ในแต่ละฐานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยนี้ เป็นเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนมิตรภาพ ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างแท้จริง

ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

ASEAN Bus: Day 2-3

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2017 ผู้ชม 106

ทัศนศึกษา ASEAN Bus วันที่ 2 และ 3 (27-28 มีนาคม 2560) ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ASEAN Bus: Day 2-3

ASEAN Bus: Day 1

เผยแพร่เมื่อ 25-03-2017 ผู้ชม 99

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม ASEAN Bus 2017 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม ASEAN Day on Tour รวม 47 คน เพื่อทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2560

ASEAN Bus: Day 1

ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2017 ผู้ชม 100

คณะทำงานโครงการ ASEAN Leadership 2017 ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดโครงการฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินโครงการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านอย่างสูงอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017

Orientation for KPRU Exchange students!

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2017 ผู้ชม 108

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาโครงการแลกเปลียนในต่างประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร และรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

Orientation for KPRU Exchange students!

ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 16-03-2017 ผู้ชม 100

วันนี้ (16 มีนาคม 2560) รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่ได้รับคัดเลือกไปจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แจ้งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ

ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศ ASEAN Bus 2017

เผยแพร่เมื่อ 15-03-2017 ผู้ชม 258

15 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียนติเป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง กิจกรรม ASEAN Bus 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

กิจกรรมปฐมนิเทศ ASEAN Bus 2017

Special guest from Aoyama Gakuin University

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2017 ผู้ชม 153

March 9, 2017, Assoc. Prof. Suwit Woongboonmak, Acting President of KPRU together with KPRU administrative warmly welcomed Professor Mitsuhiro Oda, President of Japan Society of Library and Information Science, Aoyama Gakuin University, Japan at Office of the President

Special guest from Aoyama Gakuin University

KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2017 ผู้ชม 176

8 มีนาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ไดัรับคัดเลือกเป็น KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560 ได้จัดกิจกรรมรวมพลน้องพี่ Ambassador เพื่อถ่ายภาพร่วมกันและรับฟังภารกิจการทำงานในฐานะทูตวัฒนธรรมอาเซียนในต่างประเทศ 

KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560

KPRU Exchange Workshop 2017

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2017 ผู้ชม 220

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม KPRU Exchange Workshop 2017 ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ดีในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศต่อไป

KPRU Exchange Workshop 2017

โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2017 ผู้ชม 254

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดโครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นทูตวัฒนธรรมอาเซียนเดินทางไปประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2017 ผู้ชม 209

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 (City tour for KPRU International Students 2017) ณ งาน 101 ปี ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ (ตรุษจีนปากน้ำโพ) จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Asean Ambassador 2017

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2017 ผู้ชม 186

รายชื่อนักศึกษาผู้มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Asean Ambassador 2017

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Asean Ambassador 2017

ในหลวงกับประเทศอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้ชม 153

นิทรรศการอาเซียนพร้อมแล้วที่จะให้บริการวิชาการด้านการต่างประเทศแก่ผู้สนใจในวันพรุ่งนี้ โดยปีนี้เน้นคอนเซปต์ "ในหลวงกับประเทศอาเซียน" และงานต่างประเทศของพระองค์ท่าน...

ในหลวงกับประเทศอาเซียน

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้ชม 195

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และให้ข้อคิดการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้ชม 159

วันนี้ (21 มกราคม 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English in the Garden (ครั้งที่ 10) เป็นวันที่ 2 ของงานราชภัฏวิชาการครั้งที่ 13 ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในการเข้าเยี่ยมชมบูทและร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้ชม 172

วันนี้ (21 มกราคม 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English in the Garden (ครั้งที่ 10) เป็นวันที่ 2 ของงานราชภัฏวิชาการครั้งที่ 13 ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในการเข้าเยี่ยมชมบูทและร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน

ทีมวิทยากรและ staff วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบเกียรติบัตร

เผยแพร่เมื่อ 18-01-2017 ผู้ชม 117

รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบเกียรติบัติสำหรับวิทยากรในการจัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017

ทีมวิทยากรและ staff วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบเกียรติบัตร

กิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ 18-01-2017 ผู้ชม 122

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 8 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ( ตึก 14 )

กิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 8

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2017 ผู้ชม 179

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้จะเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยว ประเทศจีน

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ My beloved King : มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2017 ผู้ชม 130

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ “My beloved King”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ My beloved King : มรภ.กพ.

โครงการพัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษของ บุคลากรในต่างประเทศ (2017 EIM LECTURERS TRAINING PROGRAM)

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2017 ผู้ชม 156

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษของ บุคลากรในต่างประเทศ (2017 EIM LECTURERS TRAINING PROGRAM)

โครงการพัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษของ บุคลากรในต่างประเทศ (2017 EIM LECTURERS TRAINING PROGRAM)

12 มกราคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จังหวัดพิจิตร

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2017 ผู้ชม 293

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จังหวัดพิจิตร ในการนี้ อาจารย์ศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

12 มกราคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จังหวัดพิจิตร

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2016 ผู้ชม 304

ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้พบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พูดคุยแลกเปลี่ยน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งนับเป็นการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่อบอุ่นเปรียบเสมือนอยู่บ้านของตนเอง

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2016 ผู้ชม 211

ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ (ค่ายภาษาไทย) ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน

ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน

ต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ 17-11-2016 ผู้ชม 160

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ และอาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน

ต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน

Yunnan International Education Exhibition 12th Bath

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2016 ผู้ชม 134

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรมรา ครองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมนิทรรศการการศึกษา (Yunnan International Education Exhibition 12th Bath) ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2559

Yunnan International Education Exhibition 12th Bath

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2016 ผู้ชม 194

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

Yunnan International Education Exhibition 12th Bath

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2016 ผู้ชม 142

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรมรา ครองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ประพล จิตคติ อาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ อาจารย์โปรแกมวิชาภาษาจีน และนางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษา (Yunnan International Education Exhibition 12th Bath) ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2559

Yunnan International Education Exhibition 12th Bath