ประเภททีม BC Pluto รองอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2016 ผู้เข้าชม 204


ประเภททีม Five pointed star รองอันดับ 2

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2016 ผู้เข้าชม 180


ประเภททีม Monkey boys ชมเชย

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2016 ผู้เข้าชม 159


คลิปวีดีโอ ปาริณี รองอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2016 ผู้เข้าชม 50


คลิปวีดีโอ สุวนันท์ รองอันดับ 2

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2016 ผู้เข้าชม 55


แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2559

เผยแพร่เมื่อ 16-10-2016 ผู้เข้าชม 63


แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2558

เผยแพร่เมื่อ 15-09-2016 ผู้เข้าชม 44


รวมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2016 ผู้เข้าชม 45


KPRU Introduction 2015

เผยแพร่เมื่อ 19-11-2015 ผู้เข้าชม 3


วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2557

เผยแพร่เมื่อ 01-01-2014 ผู้เข้าชม 6