ประเภททีม BC Pluto รองอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2016 ผู้เข้าชม 284


ประเภททีม Five pointed star รองอันดับ 2

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2016 ผู้เข้าชม 255


ประเภททีม Monkey boys ชมเชย

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2016 ผู้เข้าชม 235


คลิปวีดีโอ ปาริณี รองอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2016 ผู้เข้าชม 51


คลิปวีดีโอ สุวนันท์ รองอันดับ 2

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2016 ผู้เข้าชม 56


แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2559

เผยแพร่เมื่อ 16-10-2016 ผู้เข้าชม 64


แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2558

เผยแพร่เมื่อ 15-09-2016 ผู้เข้าชม 45


รวมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2016 ผู้เข้าชม 46


KPRU Introduction 2015

เผยแพร่เมื่อ 19-11-2015 ผู้เข้าชม 4


วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2557

เผยแพร่เมื่อ 01-01-2014 ผู้เข้าชม 7