ASEAN Day on Tour 2016

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2015 ผู้เข้าชม 67

Tags : ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน KPRU Exchange Workshop 2017 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13 นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นางสาวสุชาทิพย์ ทับทอง