ประกวดคลิปวิดีโอ/หนังสั้น

เผยแพร่เมื่อ 01-12-2015 ผู้เข้าชม 68

Tags : KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Phet Rajabhat Issue 7 กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Phet Rajabhat Issue 6