ประกวดคลิปวิดีโอ/หนังสั้น

เผยแพร่เมื่อ 01-12-2015 ผู้เข้าชม 100

Tags : English in the Garden ครั้งที12 ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต ASEAN Bus: Day 1 ทีมวิทยากรและ staff วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบเกียรติบัตร งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13