มหาวิทยาลัยราชภัฏกําาแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ คร้ังที่ 12 วันที่ 28 Jan 2016

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2016 ผู้เข้าชม 86

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 ร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017) Special guest from Aoyama Gakuin University English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 11 นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร