มหาวิทยาลัยราชภัฏกําาแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ คร้ังที่ 12 วันที่ 29 Jan 2016 : Singing Contest

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2016 ผู้เข้าชม 52

Tags : นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus นายกฤษณะ จันทร KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Asean Ambassador 2017