มหาวิทยาลัยราชภัฏกําาแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ คร้ังที่ 12 วันที่ 29 Jan 2016 : Singing Contest

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2016 ผู้เข้าชม 67

Tags : ร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017) กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ. ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus