มหาวิทยาลัยราชภัฏกําาแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ คร้ังที่ 12 วันที่ 31 Jan 2016 : Workshop

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2016 ผู้เข้าชม 60

Tags : ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 1 ร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017) English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Asean Ambassador 2017 นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์