คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2016 ผู้เข้าชม 81

Tags : ในหลวงกับประเทศอาเซียน English in the Garden ครั้งที12 Phet Rajabhat Issue 5 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560