คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2016 ผู้เข้าชม 59

Tags : English in the Garden ครั้งที่ 4 โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017 Phet Rajabhat Issue 4