SEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2016 ผู้เข้าชม 53

Tags : ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร English in the garden ครั้งที่ 2 Phet Rajabhat Issue 6 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน