English in the Garden ·ครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2016 ผู้เข้าชม 111

Tags : โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017 English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 11 เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย H.E. DATO' JOJIE SAMUEL วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร