มหาวิทยาลัยราชภัฏกําาแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ คร้ังที่ 12 วันที่ 2 Feb 2016

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2016 ผู้เข้าชม 62

Tags : English in the Garden ครั้งที่ 3 ร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017) English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 11 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560