มหาวิทยาลัยราชภัฏกําาแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ คร้ังที่ 12 วันที่ 2 Feb 2016

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2016 ผู้เข้าชม 58

Tags : ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 1 งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ English in the Garden ครั้งที่ 3 นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร