KPRU ASEAN Ambassador 2016 : สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ 19-03-2016 ผู้เข้าชม 59

Tags : นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ASEAN Bus: Day 2-3 ในหลวงกับประเทศอาเซียน ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน