KPRU ASEAN Ambassador 2016 : สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ 19-03-2016 ผู้เข้าชม 62

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 English in the Garden ครั้งที่ 6 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560