ค่ายภาษาไทย มหาวิทยาลัยคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ 20-09-2016 ผู้เข้าชม 67

Tags : English in the Garden ครั้งที่ 6 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 1