คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2017 ผู้เข้าชม 39

Tags : Yunnan International Education Exhibition 12th Bath นายกฤษณะ จันทร ทีมวิทยากรและ staff วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบเกียรติบัตร งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia