ในหลวงกับประเทศอาเซียน วันที่ 19 มกราคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 65

Tags : ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus KPRU Exchange Workshop 2017 English in the garden ครั้งที่ 2 ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ