English in the Garden (ครั้งที่ 10)

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้เข้าชม 32

Tags : โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017 นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ ในหลวงกับประเทศอาเซียน English in the Garden ·ครั้งที่ 5 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ