English in the Garden ครั้งที12

เผยแพร่เมื่อ 08-02-2017 ผู้เข้าชม 50

Tags : กิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 8 English in the Garden ·ครั้งที่ 5 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ. ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ