โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2017 ผู้เข้าชม 61

Tags : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน English in the Garden ครั้งที่ 6 English in the Garden ครั้งที่ 3 KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560 English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ.