โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2017 ผู้เข้าชม 55

Tags : English in the Garden ครั้งที่ 4 นายกฤษณะ จันทร ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Yunnan International Education Exhibition 12th Bath ต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน