KPRU Exchange Workshop 2017

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2017 ผู้เข้าชม 58

Tags : English in the Garden ครั้งที12 ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 4 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017