2017.02.17 : Asean leaderships 2017

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2017 ผู้เข้าชม 72

Tags : English in the Garden ·ครั้งที่ 5 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017 English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 11 นางสาวสุชาทิพย์ ทับทอง ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560