2017.02.18 : Asean leaderships 2017

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2017 ผู้เข้าชม 61

Tags : English in the Garden ครั้งที่ 4 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ English in the Garden ·ครั้งที่ 5 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร