2017.02.18 : Asean leaderships 2017

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2017 ผู้เข้าชม 83

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13 นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 4 ในหลวงกับประเทศอาเซียน