Special guest from Aoyama Gakuin University

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2017 ผู้เข้าชม 76

Tags : นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13 ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน