Orientation for KPRU Exchange students!

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2017 ผู้เข้าชม 32

Tags : โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ นางสาวสุชาทิพย์ ทับทอง KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia