นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2017 ผู้เข้าชม 88

Tags : นายกฤษณะ จันทร English in the Garden ครั้งที่ 1 English in the Garden ครั้งที่ 3 ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Special guest from Aoyama Gakuin University