นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2017 ผู้เข้าชม 94

Tags : ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 4 โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน ต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน ASEAN Leadership 2018 : 2 กุมภาพันธ์ 2561