นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2017 ผู้เข้าชม 57

Tags : ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Asean Ambassador 2017 ASEAN Day on Tour ครั้งที่ 3 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ