ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2017 ผู้เข้าชม 112

Tags : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งจัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ English in the Garden ครั้งที12 ต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560