ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 16-03-2017 ผู้เข้าชม 71

Tags : English in the Garden ครั้งที่ 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 English in the Garden ·ครั้งที่ 5 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ASEAN Day on Tour ครั้งที่ 3 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร