ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 16-03-2017 ผู้เข้าชม 36

Tags : งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 English in the Garden ครั้งที่ 3 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13