ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 16-03-2017 ผู้เข้าชม 32

Tags : นางสาววิยะดา จิตชัยเจริญกุล ร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ (the Thirteenth Yunnan International Education Exhibition 2017) ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ. โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน