รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2018 ผู้เข้าชม 9

ภาพที่ 1. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus

ภาพที่ 2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus

ภาพที่ 3. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus


นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2017 ผู้เข้าชม 57

ภาพที่ 1. นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2017 ผู้เข้าชม 43

ภาพที่ 1. นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 08-05-2017 ผู้เข้าชม 77

ภาพที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

ภาพที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

ภาพที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

ภาพที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3


KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2017 ผู้เข้าชม 66

ภาพที่ 1. KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

ภาพที่ 2. KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

ภาพที่ 3. KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

ภาพที่ 4. KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia


ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 17-04-2017 ผู้เข้าชม 61

ภาพที่ 1. ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

ภาพที่ 2. ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

ภาพที่ 3. ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

ภาพที่ 4. ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ


ASEAN Bus: Day 2-3

เผยแพร่เมื่อ 26-03-2017 ผู้เข้าชม 32

ภาพที่ 1. ASEAN Bus: Day 2-3

ภาพที่ 2. ASEAN Bus: Day 2-3

ภาพที่ 3. ASEAN Bus: Day 2-3

ภาพที่ 4. ASEAN Bus: Day 2-3


ASEAN Bus: Day 1

เผยแพร่เมื่อ 25-03-2017 ผู้เข้าชม 36

ภาพที่ 1. ASEAN Bus: Day 1

ภาพที่ 2. ASEAN Bus: Day 1

ภาพที่ 3. ASEAN Bus: Day 1

ภาพที่ 4. ASEAN Bus: Day 1


ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017

เผยแพร่เมื่อ 20-03-2017 ผู้เข้าชม 33

ภาพที่ 1. ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017

ภาพที่ 2. ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017

ภาพที่ 3. ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017

ภาพที่ 4. ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ ASEAN Leadership 2017


Orientation for KPRU Exchange students!

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2017 ผู้เข้าชม 37

ภาพที่ 1. Orientation for KPRU Exchange students!

ภาพที่ 2. Orientation for KPRU Exchange students!

ภาพที่ 3. Orientation for KPRU Exchange students!

ภาพที่ 4. Orientation for KPRU Exchange students!