ประกาศรับสมัคร KPRU Smart Boy & Girl

ประกาศรับสมัคร KPRU Smart Boy & Girl

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2563

รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ฯ อาคาร 10

เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2563 137 Share


ประกาศแจ้งการเดินทางไปสถานทูตเวียดนามสำหรับเยาวชน ASEAN Young Leaders

ประกาศแจ้งการเดินทางไปสถานทูตเวียดนามสำหรับเยาวชน ASEAN Young Leaders 

ณ สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2563 105 Share


Welcomed honour guest from Bowling Green State University, USA

President, Assoc. Prof.  Dr. Suwit Wongboonmak and KPRU administratives welcomed honored guest from Bowling Green State University, USA led by Professor Gabrief matney and 10 students at the 4th floor, Office of the President. 

 

เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2563 64 Share


ASEAN Leadership Program 2020

ASEAN Leadership  Program 20202 

On 7-10 February, 2020 

At Kamphaeng Phet Rajabhat University, Thailand

เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2563 112 Share


รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม KPRU International Smart Camp

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม KPRU International Smart Camp

คลิกสมัครลิงค์ด้านล่าง

https://iraa.kpru.ac.th/ap/Inter-Smart-Camp/

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 108 Share


มีต่อ

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน 

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 25 Share


English Expo and International Cultural Festival

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 งานวิเทศสัมพันธฯ จัดกิจกรรม English Expo and International Cultural Festival ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 150 คน 

เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2563 89 Share


กิจกรรม ASEAN Young Leaders

กิจกรรม ASEAN Young Leaders

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 158 Share


KPRU Smart Boy & Girl

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย รองศาตราจารย์ ดร. สุนทรี  ดวงทิพย์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ทีมงาน และนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2562 2 809 Share

Opening Ceremony: ASEAN Leadership 2019

กิจกรรม ASEAN Leadership 2019 ณ วนาลีรีสอร์ท อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  นับเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิด สร้างสรรค์และร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาชุมชนอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 3 1,079 Share


มีต่อ

อบรมงานจราจรและกฏหมายควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานจราจรและกฏหมายควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 26 Share


New Year Party

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม New Year Party สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 44 Share


นักศึกษาฝึกงานจากเมืองจีนลาผู้บริหารกลับประเทศ

วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเพื่อลากลับประเทศ เนื่องจากเสร็จสิ้นการฝึกงานตามหลักสูตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตร์รัตนา รักการ ได้ขอให้นักศึกษาทั้งสองคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และกลับมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอีกครั้งในโอกาสหน้า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยคุนหมิงได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการร่วมกันต่อไป 

 

 

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2562 202 Share


บริการวิชาการและทัศนศึกษานักศึกษาต่างชาติ

บริการวิชาการและทัศนศึกษาต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 75 Share


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 139 Share


มีต่อ

การแข่งขันกีฬา Sport Day & Night ครั้งที่ 8 Happy new year 2020

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Sport Day & Night ครั้งที่ 8 Happy new year 2020 เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ อยู่ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและกองกลาง โดยปีนี้มาในธีม "Green Office" 

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2563 38 Share


ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020

วันนี้ (15 มกราคม 2563) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำโดยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2563 71 Share


ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2562

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 28 Share


ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ครั้งที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 27 Share


ุบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 24 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก