ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2562

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรืองานวิเทศสัมพันธ์ฯ (พี่งิ้ว)

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2563 7 Share

อธิการบดีห่วงใยสถานการณ์โควิด 19

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรห่วงใยสถานการณ์โควิด -19 

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 40 Share


งานวิเทศสัมพันธ์ Work from Home

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนปฏิบัติงานที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 15 เมษายน 2563

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 32 Share


น้องกล้วยให้กำลังใจ คนไทยต้องช่วยกัน

มรภ. กพ. รวมใจป้องกันโควิดนะคะ
KPRU is safe from COVID-19

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563 28 Share

เลื่อนการจัดกิจกรรม

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl 2020 ออกไปก่อน 

และจะประกาศแจ้งการจัดกิจกรรมใหม่ต่อไป 

เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563 27 Share

มีต่อ

The closing ceremony of ASEAN Leadership 2020

On 10 February, 2020, the camp officially closed by Assoc. Prof. Wisit Thanyavun, KPRU Vice President. The camp happened on 7-10 February, 2020, in KPRU where ASEAN leadership were sharing and learning each other throughout 4 days.

For closing address, Assoc. Prof. Wisit Thanyavun reminded participants the important of ASEAN leadership connectivity, understanding and also focused on diversity and multicultural perspectives.

With this, representatives from each university shared about their feeling to attended this camp.

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 175 Share


KPRU ASEAN Young Leaders courtesy call Vietnam Ambassador in BKK

KPRU ASEAN Young Leaders 2020 courtesy call Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok led by KPRU President, Assoco. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak on 13 February, 2020 at Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 143 Share


Opening Ceremony ASEAN Leadership 2020

พิธีเปิดกิจกรรม ASEAN Leadeship 2020!

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้การนำของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และการดำเนินงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาอาเซียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่เครือข่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในอาเซียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ร่วมกันจัดกิจกรรม ASEAN Leadership อย่างต่อเนื่องร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่ 6

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 430 Share


ASEAN Leadership 2020: Day 2

ASEAN Leadership 2020: Day 2  on 8 February, 2020. 

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 303 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาวะผู้นำและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาวะผู้นำและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยคณาจารย์ และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2563 181 Share


มีต่อ

นักศึกษาต่างชาติส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยายาลกำแพงเพชร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์์ได้ใช้ปฎิบัติงานป้องกันโควิด-19 จำนวน 5,357 ชิ้น

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 87 Share

นักศึกษากัมพูชาเข้าพบอธิการบดี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 Mr. Chhim หรือ กะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชาวกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเล่าประสบการณ์การเรียนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ซึ่งผ่านการฝึกงานเป็นที่เรียบร้อยและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2563 98 Share


น้ำใจคนกำแพงเพชรหลั่งไหลช่วยกิจกรรม KPRU SAVE WUHAN PROJECT

วานนี้ (30 มกราคม 2563) นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรออกรับบริจาคหน้ากากและเงินบริจาคเพื่อซื้อหน้ากกากอนามัยช่วยเมืองอู่ฮั่นในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ณ ศูนย์การค้า ห้างร้าน และสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีประชาชนคนกำแพงเพชรในทุกหลากหลายอาชีพหลั่งไหลช่วยกิจกรรม KPRU SAVE WUHAN PROJECT ท้้งบริจาคหน้ากกาก สิ่งของจำเป็น และเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกัน รวมทั้งยังกล่าวชื่นชมนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีจิตอาสาและจัดกิจกรรมนี้ขึ้น แม้จะเป็นเพียงพลังเล็กๆ แต่คือการแสดงถึงพลังของความสามัคคีและความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างดียิ่ง ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยป้องกัน ช่วยส่งกำลังใจและส่งน้ำใจผ่านกิจกรรม KPRU SAVE WUHAN PROJECT นี้ 

 

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2563 199 Share


น้ำใจชาวราชภัฏกำแพงเพชรสนับสนุน KPRU SAVE WUHAN PROJECT

วันนี้ (30 มกราคม 2563) นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทำกิจกรรมอาสา KPRU SAVE WUHAH PROJECT เพื่อรับบริจาคหน้าหน้ากากและเงินบริจาคในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรน่ามอบแด่ชาวจีน แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้การสนับสนุนบริจาคเงินและหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและพร้อมจะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่สำคัญเป็นการส่งกำลังใจดีๆ ผ่านการบริจาคตามกำลังของแต่ละคน 

เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2563 192 Share


Chinese New Year 2020

วานนี้ (26 มกราคม 2563) รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานตรุษจีนและรับพรปีใหม่จากท่าน ดร. สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ The Teak Hotel อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2563 140 Share


มีต่อ

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์อาสาทำหน้ากากอนามัย

วันนี้ (23 มีนาคม 2563) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอาสาทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคาร 10 

เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563 88 Share


การแข่งขันกีฬา Sport Day & Night ครั้งที่ 8 Happy new year 2020

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Sport Day & Night ครั้งที่ 8 Happy new year 2020 เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ อยู่ในกลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรสำนักงานอธิการบดีและกองกลาง โดยปีนี้มาในธีม "Green Office" 

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2563 209 Share


ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020

วันนี้ (15 มกราคม 2563) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำโดยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2563 173 Share


ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2562

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 94 Share


ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ครั้งที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2563 102 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก