กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลและสมรรถนะบุคลากร ประจำปี 2564

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลและสมรรถนะบุคลากร ประจำปี 2564

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 36 Share

อธิการบดี มรภ. กพ. ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 22 คน ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนจำนวน 70 คน โดยจัดการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 94 Share


รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp

หมดเขต 18 พฤศจิกายน 2563 นี้ 

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 68 Share

นักศึกษาชาวจีนลาผู้บริหารกลับประเทศเนื่องจากสำเร็จการศึกษา

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) นักศึกษาชาวจีนเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เพื่อลากลับประเทศเนื่องจากสำเร็จการศึกษา 

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 138 Share

มีต่อ

Global Thai Community Sharing, Stronger, Together: GTS

International Relations Office organized the Global Thai Community Sharing, Stronger, Together: GTS (ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน) on July 29-31, 2020 at Klonglan Pattana Sub-district Municipality, Klonglan District, Kamphaeng Phet Province.

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2563 315 Share


KPRU Smart Boy & Girl 2020

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl 2020 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสร็ฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 

เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2563 320 Share


ผู้ชนะการประกวดวีดีโอ Heroes at Home

นักศึกษาผู้ชนะการประกวดสื่อวีดีโอ: Heores at Home

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 4 488 Share


The closing ceremony of ASEAN Leadership 2020

On 10 February, 2020, the camp officially closed by Assoc. Prof. Wisit Thanyavun, KPRU Vice President. The camp happened on 7-10 February, 2020, in KPRU where ASEAN leadership were sharing and learning each other throughout 4 days.

For closing address, Assoc. Prof. Wisit Thanyavun reminded participants the important of ASEAN leadership connectivity, understanding and also focused on diversity and multicultural perspectives.

With this, representatives from each university shared about their feeling to attended this camp.

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 741 Share


KPRU ASEAN Young Leaders courtesy call Vietnam Ambassador in BKK

KPRU ASEAN Young Leaders 2020 courtesy call Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok led by KPRU President, Assoco. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak on 13 February, 2020 at Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 781 Share


มีต่อ

นักศึกษาชาวจีนลาผู้บริหารกลับประเทศเนื่องจากสำเร็จการศึกษา

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) นักศึกษาชาวจีนเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เพื่อลากลับประเทศเนื่องจากสำเร็จการศึกษา 

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 138 Share

International Students Networking Camp 2020

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ (International Students Networking Camp 2020) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 258 Share


นักศึกษาต่างชาติเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษาต่างชาติเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

https://iraa.kpru.ac.th/ap/Admission/ 

 • การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย
 • บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
 • การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 • หอพักภายในมหาวิทยาลัย
 • อาคาร สถานที่และสิ่งที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 304 Share


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ปี 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 404 Share

กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำนักศึกษาต่างชาติอาสาพัฒนา ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคาร 10

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 439 Share


มีต่อ

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ บริเวณด้านหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 ตุลาคม 2563 28 Share

กิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหารา บรมนาถบพิตร ณ ห้องราชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 71 Share

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 10 

 

เผยแพร่เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 137 Share


บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2563

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2563 91 Share


งานโกสุมภ์สดุดีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปี 2563

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานโกสุมภ์สดุดีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปี 2563 "ร้อยร้ก สานสายใย น้อมใจ โกสุมภ์สดุดี" 

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2563 76 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก