กิจกรรมอบรมงานตรวจคนเข้าเมือง และกฏหมายควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

กิจกรรมอบรมงานตรวจคนเข้าเมือง และกฏหมายควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 2 64


รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน

รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2563 27

Honour guest from China visited KPRU - Mae Sot campus

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology และนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาส เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 37 77


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ภาษาและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2562 11 92


KPRU Smart Boy & Girl

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย รองศาตราจารย์ ดร. สุนทรี  ดวงทิพย์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ทีมงาน และนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2562 2 652

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Vice President

http://www.thai-aec.com/

ASEAN Law Association

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก