นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-09-2017 ผู้ชม 388

วันนี้ (23 สิงหาคม 2560) โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ นำนักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการฟังภาษาไทย ได้รู้จักและเข้าใจการใช้บริการงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในรูปแบบการบริการต่างๆ รวมทั้งชมส่วนต่างๆ และการให้บริการในแต่ละชั้นของห้องสมุดด้วย ถือเป็นการเรียนรู้ภาษาไทยนอกห้องเรียนแบบบูรณาการที่ได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจและประทับใจกับงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้ข้อมูลการให้บริการ และต้อนรับคณะนักศึกษาอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=127