รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2018 ผู้ชม 446

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus เพื่อไปทัศนศึกษาประเทศอาเซียน จากกิจกรรม ASEAN Day 2018

ASEAN Bus KPRU

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=128&lang=TH