ต้อนรับ Dr. Mohd Amzar Bin Azizan อาจารย์ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 61

8 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานต้อนรับ Dr. Mohd Amzar Bin Azizan อาจารย์ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนและจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 นี้

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ Dr. Amzar และหารือแลกเปลี่ยนข้อมุลทางวิชาการระหว่างกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในการแลกเปลียนอาจารย์และนักศึกษาด้วยดีตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน ตลอดจนการทำวิจัยร่วม และการจัดประชุมนานาชาติร่วมกัน เพื่อขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมากขึ้นไป

ในการนี้ Dr. Amzar ยังได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และเยี่ยมคารวะคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมวิชาการในฐานะ Visiting Professor ต่อไป

การศึกษา ความสัมพันธ์

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=129&lang=TH