ตรุษจีน ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2018 ผู้ชม 9

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560) นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2561 ซึ่งถือเป็นวันที่ชาวจีนจะมีการรวมตัวพร้อมหน้าครอบครัวและญาติพี่น้องเพื่อสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกัน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ อาจารย์สุปราณี แสงทอง และอาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ ให้เกียรติร่วมงานสังสรรค์และอวยพรวันตรุษจีนแก่นักศึกษาต่างชาติ สร้างความประทับใจ และอบอุ่นแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นโดยฝีมือของนักศึกษาต่างชาติที่ช่วยกันทำ ณ ห้องนักศึกษาต่างชาติ ชั้น 2 อาคาร 3

ตรุษจีน ประจำปี 2561

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=136&lang=TH