กิจกรรมปฐมนิเทศ ASEAN Bus 2018

เผยแพร่เมื่อ 14-03-2018 ผู้ชม 7

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ ASEAN Bus 2018 ณ ห้องพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (14 มีนาคม 2561) โดยมีนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศอาเซียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้แจ้งรายละเอียดการเดินทาง การเตรียมตัว เอกสารและสิ่งที่ต้องทำเมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนกำหนดการต่างๆ เพื่อสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์ประพล จิตคติ หัวหน้าคณะในการเดินทางครั้งนี้ ได้ให้รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวในเมียนมาร์ และข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาดังกล่าวด้วย 

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 จะเดินทางไปทัศนศึกษาเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ โดยเดินทางผ่านด่านชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 รวม 3 วัน 2 คืน

กิจกรรมปฐมนิเทศ ASEAN Bus 2018

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=138&lang=TH