กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2018 ผู้ชม 11

วันนี้ (19 เมษายน 2561) นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ของนักศึกษาต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทยและสร้างความเข้าใจต่อการเคารพผู้อาวุโสและครูบาอาจารย์ตามปรเพณีไทยอันดีงามด้วย โดยนักศึกษาทุกคนประทับใจและมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ในวันนี้อย่างมาก

กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=141&lang=TH