KPRU exchange students visited Singapore

เผยแพร่เมื่อ 07-05-2018 ผู้ชม 82

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) มหาวิทยาลัย UniKL MITEC ได้พาคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ 

โดยนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชม Marina Bay Sands ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวริมน้ำริมปากอ่าวของสิงคโปร์ เป็นที่ตั้งของร้านค้าหรูหรา ภัตตาคารห้าดาว ร้านสินค้าแบรนด์เนม โรงภาพยนตร์ โรงละครชั้นนำ และรีสอร์ท – คาสิโนชื่อดังระดับโลก โดย Marina Bay Sands ถือเป็นหัวใจหลักของเมืองและเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองจุดอื่นๆ และไม่ไกลจากชิงช้าสวรรค์ยักษ์ (Singapore Flyer) ที่ว่ากันว่าเป็นอีกฟากหนึ่งของ ลอนดอน อาย (The London Eye) ในฝั่งเอเชีย นอกจากนี้ยังได้ถ่ายรูปกับ Merlion ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ประจำเมืองของประเทศสิงคโปร์ และทำให้เมืองสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็น Lion City ต่อด้วยการเข้าชม Universal Studio ใน Sentosa สถานที่ซึ่งนับว่าเป็นเกาะแห่งความสุขสันต์ แหล่งสวนสนุกดังและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระดับโลก รวมทั้งชมสวน Garden by the Bay ซึ่งมีพืชพรรณนานาชาติ และมีจุดน่าสนใจคือ Big Tree ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก 

การเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นวิถีชีวิตของผู้คนในอาเซียน เศรษฐกิจ การไหลเวียนของแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติตน ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ ที่สำคัญ ทำให้ได้รับประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทสิ่งแวดล้อมจริง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองมากขึ้น ได้เห็นวัฒนธรรมและความหลากหลายของผู้คน ได้ฝึกความเป็นผู้นำ การปรับตัวต่อสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ในสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งการทัศนศึกษาครั้งนี้ ได้เปิดมุมมองและความคิดของนักศึกษาในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่กว้างไกลมากขึ้น รู้จักและเข้าใจผู้คนในสิ่งที่พวกเขาเป็นมากขึ้น และมองสิ่งรอบตัวจากมุมอื่นๆ อันทำให้เข้าใจและเกิดการพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 

KPRU exchange students visited Singapore

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=144&lang=TH