ต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ 17-11-2016 ผู้ชม 173

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2559) รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ และอาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาจีนจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ซึ่งนักศึกษาจีนจะได้เก็บบันทึกภาพ และเยี่ยมชมสถานที่เรียน อาคาร หอพัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแก่เพื่อนนักศึกษาจีน พร้อมทั้งลงรายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์จีน เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาจีนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อไป

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=16&lang=TH