คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2016 ผู้ชม 211

เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ชญาดา กลิ่นจันทร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนหารือความร่วมมือและกิจกรรมทางวิชาการในอนาคตด้วย

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=27&lang=TH