ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2016 ผู้ชม 211

ข่าวการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ (ค่ายภาษาไทย) ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน

ที่มา : http://www.kmu.edu.cn/n8828c15.aspx

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=32