ทีมวิทยากรและ staff วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบเกียรติบัตร

เผยแพร่เมื่อ 18-01-2017 ผู้ชม 118

วันนี้ (18 มกราคม 2560) รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบเกียรติบัติสำหรับวิทยากรในการจัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 และนักศึกษา staff ซึ่งร่วมกันเป็นทีมงานดำเนินกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน และนักศึกษาทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่มาตลอด ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=43