กิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ 18-01-2017 ผู้ชม 122

วันนี้ (18 มกราคม 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 8 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ( ตึก 14 ) โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม จากคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกคนมีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละฐาน และยังสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจน ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=45