งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้ชม 172

วันนี้ (21 มกราคม 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English in the Garden (ครั้งที่ 10) เป็นวันที่ 2 ของงานราชภัฏวิชาการครั้งที่ 13 ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในการเข้าเยี่ยมชมบูทและร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบพระคุณนักศึกษา staff ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดนิทรรศการอาเซียนในครั้งนี้อย่างแข็งขันและเต็มที่ทุกวัน ขอบุคณบอส รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน ที่คอยให้กำลังใจพวกเรา รวมทั้งกรรมการวิเทศ Nongluk ChanpichaiChayanan Sirikitsathian ที่ร่วมให้กำลังใจและช่วยอนุเคราะห์นักศึกษาช่วยงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=49