English in the Garden ครั้งที12

เผยแพร่เมื่อ 08-02-2017 ผู้ชม 177

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 12 ณ อาคารเรียนรวม (ตึก 14)
โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาจาก โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาสังคมสึกษา ซึ่งทุกคนมีสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และยังสามารถฝึกพูดเป็นประโยคสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างถูกต้อง
ในการนี้ ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจมาเข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนทำให้กิจกรรม English in the Garden ครั้งที12 ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งสุดท้ายขอวันนี้ ประสบความสำเร็จไปด้วยดี ได้แก่ พี่ๆstaff ·จาก KPRU Exchange Alumni ทุกคน ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ให้กับพี่ๆ ในหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ตลอดมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=52&lang=TH