โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2017 ผู้ชม 262

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดโครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นทูตวัฒนธรรมอาเซียนเดินทางไปประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้กำลังใจนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยขอให้ทุกคนแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนในวันนี้ ได้แสดงศักยภาพของตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือกได้อย่างดีเยี่ยม และน่าชื่นชมต่อความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกคน โดยพบว่า นักศึกษาทุกคนมีความพยายามและกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น แม้ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งในวันนี้ ทุกคนได้แสดงให้เห็นแล้วว่า หากเราพยายามและกล้าออกจากพื้นที่ความกลัว โอกาสดีๆ มากมายพร้อมจะมีมาเสมอ

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเป็น KPRU ASEAN Ambassador 2017 ประจำปี 2560 ในวันนี้ และขอให้กำลังใจสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับคัดเลือก แต่เราเชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนยังมีโอกาสในปีต่อไป ขอเพียงพยายาม ฝึกฝน และกลับมาคว้าโอกาสนั้นอีกครั้งในปีหน้านะคะ

โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในปีนี้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์ ปิ่นจุไร อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม และนางสาววรรณภา รอดจันทร์ ที่เสียสละเวลามาร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมดีๆ แก่นักศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้้วย

Congratulations to KPRU ASEAN Ambassador 2017!

See you next year!

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=53&lang=TH