KPRU Exchange Workshop 2017

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2017 ผู้ชม 220

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม KPRU Exchange Workshop 2017 ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ดีในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศต่อไป

โอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจำนวน 20 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ และขอให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเพื่อนๆ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปนะค

Congratulations to KPRU Exchange student 2017!!!

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=54