กิจกรรมปฐมนิเทศ ASEAN Bus 2017

เผยแพร่เมื่อ 15-03-2017 ผู้ชม 269

15 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียนติเป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง กิจกรรม ASEAN Bus 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

โดยกิจกรรมปฐมนิเทศฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ASEAN Bus กำหนดการ รายละเอียด และนัดหมายการเดินทาง ตลอดจน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับผู้ปกครองในท้องถิ่นโดยรอบ อันจะนำไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและก้าวไกลสู่อาเซียนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กิจกรรม ASEAN Bus จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ณ ประเทศกัมพูชา

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=60&lang=TH